Hur får man jämn värme i hela huset, del två

Jag har fått en del frågor om detta inlägg https://bystan.nu/hur-far-man-jamn-varme-i-hela-huset/

Det är inte helt självklart hur man ska koppla in temperatursensorn som jag använder för att styra en fläkt som fördelar värmen.

Temperatur-differensbrytare TowiTek

Fördelen med just denna (och liknande) sensorer är att de inte bara mäter värmen i det varma rummet som en termostat gör. Utan den mäter värmen i det varma rummet och jämför med värmen i det kalla rummet.

Om skillnaden är större än inställt värde så drar fläkten igång. Dessutom kan man ställa ett minsta värde för det varma rummet. Det vill säga, om det varma rummet är under säg 21 grader så startar inte fläkten alls, även om det föreligger en temperaturskillnad. Vill man inte använda denna funktion så drar man ner den inställningen till botten.

Så här ska termostaten kopplas in om den sitter i det varma rummet:

Koppla temperaturstyrenhet

I praktiken så blir det dock mer som nedan då man normalt använder vanlig två ledad kabel med stickpropp från uttaget till fläkten, och sedan samma kabeltyp från fläkt till temperaturstyrenheten.

Koppla temperaturstyrenhet i praktiken

Om du skulle vilja sätta styrenheten i det kalla rummet i stället (enklast är att har styrenheten i det rum du oftast befinner dig för att enklast kunna justera den) så förlänger du den första termistorn som sitter i uttag 4 och 5 istället och ser till att den hamnar i det varma rummet.

12 volts fläkt

Om man föredrar en 12-volts fläkt istället så kan man koppla enligt nedan. Fördelen med det är att man får en sladd från transformatorn till temp-styr enheten och sedan ytterligare en sladd direkt från temp-styrenheten till fläkten. Om man kör 220 volts fläkt så måste man ju ha två kontakter i uttaget. En för transformatorn och ytterligare en för fläkten.

Dessutom slipper man koppla starkström. Tänk dock på att transformatorn måste klara fläktens effekt, annars går den sönder, eller i värsta fall överhettas och kan orsaka brand.

Koppla temperatur styr enhet med en 12 volts fläkt.